فهرست مشاغل

 • نوع استخدام
 • دسته بندی شغلی
 • محدوده حقوق و دستمزد
 • استان

جنسیت داوطلب

19,340نتیجه

کارشناس برق (کنترل فرآیند-آقا-کرج)

 • مهندسی برق و الکترونیک
 • ارسال شده 1 سال پیش
البرز ، کرج
 • تمام وقت
حقوق از 1,000,000 تومان

کارشناس تبلیغات (آقا)

 • فروش و بازاریابی
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق توافقی

کارشناس فروش

 • فروش و بازاریابی
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق توافقی

کارشناس حسابداری

 • مالی و حسابداری
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق توافقی

کارشناس ارتباط با مشتریان

 • پشتیبانی و امور مشتریان
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق توافقی

کارشناس آموزش منابع انسانی

 • آموزش
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق توافقی

ویزیتور دارویی

 • فروش و بازاریابی
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق از 15,000,000 تومان

کارمند بازرگانی خارجی

 • خرید و بازرگانی
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق از 1,000,000 تومان