فهرست مشاغل

 • نوع استخدام
 • دسته بندی شغلی
 • محدوده حقوق و دستمزد
 • استان

جنسیت داوطلب

222نتیجه

ناظر پروژه فروشگاهی(آقا)

 • مهندسی عمران و معماری
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
پایه وزارت کار

مهندس ناظر (نقشه برداری-آقا)

 • مهندسی عمران و معماری
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق توافقی

مهندس مکانیک (مهندسی پروژه)

 • مهندسی مکانیک و هوافضا
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق از 1,000,000 تومان

مهندس عمران

 • مهندسی عمران و معماری
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق توافقی

مهندس معمار

 • مهندسی عمران و معماری
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق توافقی

کارشناس مکانیک(آقا)

 • مهندسی مکانیک و هوافضا
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق از 7,000,000 تومان

کارشناس مکانیک (آقا)

 • مهندسی مکانیک و هوافضا
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق توافقی

مهندس معمار

 • مهندسی عمران و معماری
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق از 8,000,000 تومان