فهرست مشاغل

 • نوع استخدام
 • دسته بندی شغلی
 • محدوده حقوق و دستمزد
 • استان

جنسیت داوطلب

462نتیجه

طراح و گرافیست

 • طراحی
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق توافقی

طراح و گرافیست

 • طراحی
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق توافقی

طراح و گرافیست

 • طراحی
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق توافقی

تدوینگر

 • حوزه‌ سینما و تصویر
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق توافقی

طراح موشن گرافیک

 • طراحی
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • پاره وقت
حقوق توافقی

موشن گرافیست (دورکاری)

 • طراحی
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
 • دورکاری
حقوق توافقی

عکاس (آشنا به گرافیک و طراحی)

 • حوزه‌ سینما و تصویر
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق توافقی

طراح و گرافیست

 • طراحی
 • ارسال شده 1 سال پیش
تهران ، تهران
 • تمام وقت
حقوق توافقی